Mám pohybové omezení

Ve společenství církve adventistů jsou vítáni i lidé s pohybovým nebo jiným tělesným postižením a zdravotním oslabením. Ne všechny naše prostory jsou již fakticky plně bezbariérové, ale snažíme se situaci zlepšovat a věříme, že v blízké budoucnosti už nebude při vstupu mezi nás bránit nepřekonatelná bariéra ani tomu, kdo se pohybuje např. na vozíku. Zatím vás ale prosíme, abyste před vlastní návštěvou našich sborů raději včas nejprve kontaktovali a ověřili si možnosti bezbariérového přístupu a pohybu v budově (příp. jiné požadavky) – určitě se vám budeme snažit vyjít vstříc a umožnit vám maximálně pohodlnou a důstojnou účast v našich shromážděních. V dohledné době bychom rádi na těchto stránkách uveřejnili podrobné informace o bezbariérové přístupnosti našich budov, ve kterých se konají pravidelné sobotní bohoslužby nebo i další aktivity v průběhu týdne.

Aktivity

Seminář o životě lidí s pohybovým postižením

První seminář věnovaný životě lidí s postižením hybnosti jsme realizovali 28. 1. 2018 v prostorách sboru Církve adventistů Prahe – Sedlec. Mezi dvěma desítkami účastníků byli také dva lidé na vozíku, ale i někteří s jinými druhy hendikepu (pro neslyšící účastníky byl seminář tlumočen také do znakového jazyka). Kromě přednáškových témat přibližujících souvislosti samotného pohybového postižení nebo vhodné strategie přístupu k takto znevýhodněným lidem byla část semináře věnována např. i praktickým ukázkám asistence nebo nácviku pohybu na vozíku. Lektorsky se na semináři podíleli Josef Slowík (speciální pedagog a VŠ učitel, koordinátor Adventistické služby lidem se speciálními potřebami), Vítězslav Vurst (nemocniční kaplan, duchovní a humanitární pracovník), Daniel Hottmar (pastorační pracovník, sám žijící na vozíku) a Daniel Hrdinka (sociální pracovník, vedoucí oddělení diakonie a sociální služby v Českém sdružení Církve adventistů). Ke skvělé atmosféře a velmi kvalitnímu obsahu setkání ale přispěli všichni účastníci, kteří přijeli z různých koutů České republiky (včetně Moravy).

 

Příběhy

Farář na vozíčku

Televize Barrandov připravila seriál krátkých videodokumentů o životním příběhu adventistického nemocničního kaplana Daniela Hottmara. Videa jsou dostupná na youtube: