Adventistická služba lidem se speciálními potřebami

Celosvětová Církev adventistů sedmého dne věří, že opravdu každý člověk, který chce být součástí Kristova těla, mezi nás patří – a to bez ohledu na jeho možná zdravotní, sociální nebo jakákoliv jiná omezení (viz např. 1K 12,4–27; Sk 10,34–36). V centru našeho zájmu jsou proto lidé s postižením sluchulidé s postižením zrakulidé s pohybovým omezením nebo jiným fyzickým postižením, ale i lidé s psychickými obtížemi (včetně mentálního postižení, poruch autistického spektra, anebo jakéhokoliv psychického onemocnění), a také lidé s jakýmkoliv jiným znevýhodněním (např. s  narušenou komunikační schopností, se sociálním či sociokulturním znevýhodněním atd.). Ani ti, kdo se pro svou odlišnost cítí ve společnosti hendikepováni nebo třeba i vyloučeni, nemusí mít strach přijít mezi nás – každému se pokoušíme poskytnout podporu v jeho životní cestě na základě křesťanských hodnot a jsme připraveni poskytovat takovým lidem i příležitosti k využití jejich schopností, obdarování a potenciálu…

Navštivte Global Camp Meeting

Navštivte Global Camp Meeting

Také naše globální Adventistická služba lidem se speciálními potřebami (Adventist Possibility Ministries) má stánek na online Global Camp Meetingu. Vstupte, zaregistrujte se a navštivte. Vše je...

Radost i v čase utrpení

Radost i v čase utrpení

Globální Adventistická služba lidem se speciálními potřebami (Adventist Possibility Ministries) připravila pro na sobotu 24. 4. 2021 od 17:00 webinář na téma nalézání radosti i v utrpení. Mnoho lidí...