Adventistická služba lidem se speciálními potřebami

Celosvětová Církev adventistů sedmého dne věří, že opravdu každý člověk, který chce být součástí Kristova těla, mezi nás patří – a to bez ohledu na jeho možná zdravotní, sociální nebo jakákoliv jiná omezení (viz např. 1K 12,4–27; Sk 10,34–36). V centru našeho zájmu jsou proto lidé s postižením sluchulidé s postižením zrakulidé s pohybovým omezením nebo jiným fyzickým postižením, ale i lidé s psychickými obtížemi (včetně mentálního postižení, poruch autistického spektra, anebo jakéhokoliv psychického onemocnění), a také lidé s jakýmkoliv jiným znevýhodněním (např. s  narušenou komunikační schopností, se sociálním či sociokulturním znevýhodněním atd.). Ani ti, kdo se pro svou odlišnost cítí ve společnosti hendikepováni nebo třeba i vyloučeni, nemusí mít strach přijít mezi nás – každému se pokoušíme poskytnout podporu v jeho životní cestě na základě křesťanských hodnot a jsme připraveni poskytovat takovým lidem i příležitosti k využití jejich schopností, obdarování a potenciálu…

Den služby lidem se speciálními potřebami

Den služby lidem se speciálními potřebami

Přestože nám odeznívající pandemická omezení umožňovala již setkávání tváří v tvář, rozhodli jsme se ještě v letošním roce uskutečnit setkání při příležitosti celosvětového Dne adventistické služby...

Online setkání s naší službou…

Online setkání s naší službou…

Zveme vás na online setkání s naší službou při příležitosti letošního celosvětového Dne adventistické služby lidem se speciálními potřebami. Připojit se k nám můžete v sobotu 23. dubna 2022 od 14:30...