Adventistická služba lidem se speciálními potřebami

Celosvětová Církev adventistů sedmého dne věří, že opravdu každý člověk, který chce být součástí Kristova těla, mezi nás patří – a to bez ohledu na jeho možná zdravotní, sociální nebo jakákoliv jiná omezení (viz např. 1K 12,4–27; Sk 10,34–36). V centru našeho zájmu jsou proto lidé s postižením sluchulidé s postižením zrakulidé s pohybovým omezením nebo jiným fyzickým postižením, ale i lidé s psychickými obtížemi (včetně mentálního postižení, poruch autistického spektra, anebo jakéhokoliv psychického onemocnění), a také lidé s jakýmkoliv jiným znevýhodněním (např. s  narušenou komunikační schopností, se sociálním či sociokulturním znevýhodněním atd.). Ani ti, kdo se pro svou odlišnost cítí ve společnosti hendikepováni nebo třeba i vyloučeni, nemusí mít strach přijít mezi nás – každému se pokoušíme poskytnout podporu v jeho životní cestě na základě křesťanských hodnot a jsme připraveni poskytovat takovým lidem i příležitosti k využití jejich schopností, obdarování a potenciálu…

Speciální sobota v Jihlavě

Speciální sobota v Jihlavě

V sobotu 3. října se konečně podařilo usutečnit dlouho plánovaný program s prezentací Adventistické služby lidem se speciálními potřebami v jihlavském sboru. Kvůli jarní karanténě musel být původní...

Setkání Klubu speciálních rodin

Setkání Klubu speciálních rodin

Po více než ročním plánování se nakonec i v době nepříjemných omezujících opatření podařilo uskutečnit první setkání Klubu speciálních rodin - tedy rodin s dětmi se speciálními potřebami. Setkali...