Adventistická služba lidem se speciálními potřebami

Celosvětová Církev adventistů sedmého dne věří, že opravdu každý člověk, který chce být součástí Kristova těla, mezi nás patří – a to bez ohledu na jeho možná zdravotní, sociální nebo jakákoliv jiná omezení (viz např. 1K 12,4–27; Sk 10,34–36). V centru našeho zájmu jsou proto lidé s postižením sluchulidé s postižením zrakulidé s pohybovým omezením nebo jiným fyzickým postižením, ale i lidé s psychickými obtížemi (včetně mentálního postižení, poruch autistického spektra, anebo jakéhokoliv psychického onemocnění), a také lidé s jakýmkoliv jiným znevýhodněním (např. s  narušenou komunikační schopností, se sociálním či sociokulturním znevýhodněním atd.). Ani ti, kdo se pro svou odlišnost cítí ve společnosti hendikepováni nebo třeba i vyloučeni, nemusí mít strach přijít mezi nás – každému se pokoušíme poskytnout podporu v jeho životní cestě na základě křesťanských hodnot a jsme připraveni poskytovat takovým lidem i příležitosti k využití jejich schopností, obdarování a potenciálu…

Omezení je příležitost pro všechny

Omezení je příležitost pro všechny

Právě takto se jmenuje nový diskuzní pořad, který připravila internetová televize HopeTv a k jehož sledování vás zveme při příležitosti letošního celosvětového Dne adventistické služby lidem se...

Den služby lidem se speciálními potřebami

Den služby lidem se speciálními potřebami

Přestože nám odeznívající pandemická omezení umožňovala již setkávání tváří v tvář, rozhodli jsme se ještě v letošním roce uskutečnit setkání při příležitosti celosvětového Dne adventistické služby...