Mám jiné znevýhodnění

Adventistická služba lidem se speciálními potřebami se věnuje také podpoře lidí s jinými druhy znevýhodnění – včetně znevýhodnění sociálního nebo sociokulturního…