Podpořte nás

Vytváříme prostor pro Vaši podporu adventistické služby lidem se speciálními potřebami.

Vnímáte a cítíte, že je tato služba potřebná a užitečná? Pak nás těší, že jste rozhodnuti naši činnost podporovat – ať už jednorázově, nebo pravidelně a soustavně; ať už finančně, nebo přímo osobní službou a pomocí. Vážíme si toho.

Pokud jste se rozhodli podpořit nás finančně, můžete se momentálně obracet na sekretariát ČSU CASD, Londýnská 30, Praha 2 (www.casd.cz; e-mail: )

Jestliže přemýšlíte o osobním zapojení, pak věřte, že na vás čekáme a těšíme se na vaše ruce a srdce. Rádi s vámi budeme spolupracovat, pomůžeme vám i v realizaci vašich aktivit souvisejících s naší službou a odpovíme na vaše otázky. Neváhejte nás kontaktovat.

Také díky vám se může adventistická služba lidem se speciálními potřebami stávat realitou... Děkujeme!