V neděli 15. 10. 2017 se uskutečnil v Praze kurz pro zájemce o tlumočení znakového jazyka neslyšících v rámci církve. Tématem celého kurzu byla teorie a praxe tlumočení bohoslužeb pro neslyšící účastníky a umělecké tlumočení hudby a písní. Účastníci načerpali nejenom teoretické poznaky o této specifické oblasti tlumočení, ale prakticky si také řadu věcí vyzkoušeli. Kurz připravila Komora tlumočníků znakového jazyka ve spolupráci s Adventistickou službou neslyšícím.

 

V sobotu 14. 10. 2017 se uskutečnila první online vysílaná bohoslužba tlumočená do znakového jazyka ve Vojkovicích. Přímé přenosy sobotních bohoslužeb nabízí internetovým divákům a posluchačům vojkovický sbor už více než dva roky a dalším krokem by mohlo být zpřístupnění těchto přenosů také neslyšícím divákům. Experimentálně jsme proto vyzkoušeli technické možnosti přenosu tlumočené bohoslužby, videozáznamy bohoslužeb by mohly být v budoucnu opatřeny také titulky. Záznam dopolední bohoslužby s tlumočeným kázáním i písněmi, a také záznam odpoledního sborového setkání k tématu služby lidem se speciálními potřebami můžete sledovat na youtube.

Na začátku září proběhla v portugalském Lisabonu hned dvě důležitá setkání. Nejprve se zde ve dnech 1. – 3. 9. 2017 konal druhý ročník adventistického tréninkového kurzu pro tlumočníky znakového jazyka. Celý program připravil a vedl Corrado Cozzi, vedoucí oddělení komunikace a koordiátor služby neslyšícím v Inter-evropské divizi Církve adventistů (EUD), ve spolupráci s Claudií Diáz, která je koordiátorkou služby neslyšícím adventistům v Portugalsku. Hostem byl také Larry Evans z USA, vedoucí celosvětové Advenstické služby lidem se speciálními potřebami při Generální konferenci (Special Needs Ministry), a Taida Rivero, koordinátorka službu pro neslyšící ve Španělsku a v EUD. Zástupcem Česko-Slovenské unie církve adventistů byla současná koordinátorka služby neslyšícím Jitka Morávková. Na programu byla řada přednášek k tématům tlumočnické profese a služby (např. příprava na tlumočení, relaxace, psychologické aspekty tlumočení atd.) a inspirativní workshopy. Účastníci prožili také společnou sobotní bohoslužbu. Setkání přineslo i mnoho dalších nápadů, motivaci a inspiraci pro službu nejenom neslyšícím, za které jsme Bohu vděčni.

Bezprostředně poté navazovalo ve dnech 3. – 6. 9. 2017 první poradní setkání Adventistické služby lidem se speciálními potřebami v rámci EUD, kterého se zúčastnili zástupci sedmi z celkových deseti unií sdružených v této divizi (Česko-Slovenskou unii zastupoval garant této služby Josef Slowík). Cílem setkání bylo nejenom vzájemné sdílení zkušeností a inspirací, ale také vymezení strategie pro další rozvoj této nově se profilující služby zaměřené na podporu lidí se znevýhodněním v církvi i v jejím okolí.

 

Ve třetím červencovém týdnu se v malebném prostředí města Telč konalo jedinečné setkání neslyšících z České republiky, Německa a Polska. Šlo o první mezinárodní Biblický týden neslyšících, při kterém měli účastníci možnost nejen společně lépe poznávat Bibli a její poselství, ale také se sdílet o své životní zkušenosti, modlit se či spolu trávit volný čas v přírodě a na výletech. Unikátní a současně náročné bylo zajištění tlumočení mezi mluvenými i znakovými různých účastníků - i přesto se podařilo dosahovat vzájemného porozumění. Další podrobné informace jsou zveřejněny na portálu Církve adventistů sedmého dne v samostatném speciálním článku (http://www.casd.cz/biblicky-tyden-neslysicich-v-telci/).

Ve středu 9. 8. 2017 jsme realizovali workshop pro účastníky týdenního setkání mládeže VOKOUN zaměřeného na možnosti služby v církvi i mimo ni. Workshopu nazvaného "Lidé se speciálními potřebami mezi námi a kolem nás" se zúčastnilo cca 15 mladých lidí a jednotlivými částmi je provázeli Josef Slowík, Jitka Morávková a Daniel Hottmar. Obsah byl zaměřen na představení Adventistické služby lidem se speciálními potřebami a možností, jak se do ní zapojit, dále pak na specifické oblasti života lidí s pohybovým postižením a služby neslyšícím. Součástí byly také praktické ukázky – včetně mikrokurzu českého znakového jazyka.

Atmosféru workshopu můžete zachytit také v krátkém přehledovém videu...

 

Celosvětová církev adventistů sedmého dne prožívá některé soboty v průběhu roku nejenom jako připomínku stvoření a vysvobození z hříchu, nejenom jako příležitosti k intenzivnímu setkání s Bohem, jeho Slovem a společenstvím věřících spojených v jediném Duchu, ale zároveň také jako speciální dny připomínající mimořádně důležitá témata, jakými jsou např. náboženská svoboda, křesťanský domov, vzdělávání nebo zdraví.

Číst dál...

je určeno především pro diakony, evangelisty a zájemce ze sborů církve adventistů, kterým leží na srdci to, aby Ježíše dnes nenásledovaly zástupy zcela jiných následovníků než před dvěma tisíci let, kdy za ním směřovali z velké části právě i lidé nemocní, postižení, sociálně znevýhodnění nebo vyloučení na okraj společnosti. Dnes je přítomnost takových lidí v církvi spíše vzácná, ačkoliv Hospodinovo milosrdenství vůči nim se rozhodně nezmenšilo a křesťané jsou povoláni být nositeli tohoto poselství.

Číst dál...

Známý americký herec a režisér Mel Gibson natočil se svými spolupracovníky nový výpravný film “Hacksaw Ridge” (Pilový hřeben) zobrazující příběh Desmonda T. Dosse (1919-2006), adventisty sedmého dne, který se za druhé světové války přihlásil do americké armády s tím, že odmítá používat zbraně k zabíjení lidí. Byl proto nakonec zařazen k frontovým zdravotníkům, kde beze zbraně a se zcela mimořádnou odvahou zachránil mnoho lidských životů. Po válce byl za to jako první odpůrce zbraní v historii americké armády oceněn Kongresem USA Medailí cti, nejvyšším vyznamenáním za vojenskou chrabrost. Film má mít světovou premiéru 4. listopadu.

Číst dál...

NESLYŠÍCÍ ADVENTISTÉ – Adventistická služba pro neslyšící, sluchově postižené a hluchoslepé funguje již mnoha zemích po celém světě. Na webových stránkách adventistdeaf.org/about-us naleznete informace o této službě v různých divizích Církve adventistů sedmého dne. Těší nás, že můžeme jsme součástí velké Boží rodiny.

Číst dál...

Pravidelně každou sobotu se náš sbor schází ráno v 9 hodin ke studiu Bible a potom ke společné bohoslužbě a odpolednímu programu. Ani v sobotu 24. ledna 2015 tomu nebylo jinak. Přesto tato bohoslužba byla něčím výjimečná. Protože byli mezi námi jako hosté neslyšící, byla celá bohoslužba tlumočena do znakového jazyka. Tak mohli všichni zúčastnění lépe rozumět mluvenému slovu, písním i příběhu pro děti.

Číst dál...

Sbor církve adventistů v Praze 10 Strašnicích, Vilové ulici 26, pořádal v sobotu 29.11. na “Duchovní den nejen pro neslyšící”. Bohoslužba začínala v 9.30 hodin. Pro děti byl připraven program v dětské školce. Kázal z Božího slova bude předseda Českého sdružení církve Pavel Zvolánek. Odpolední program začínal ve 13.30 hodin. Veškerý program byl překládán do znakového jazyka pro neslyšící. Byl to příjemný čas.

 

Číst dál...