NESLYŠÍCÍ ADVENTISTÉ – Adventistická služba pro neslyšící, sluchově postižené a hluchoslepé funguje již mnoha zemích po celém světě. Na webových stránkách adventistdeaf.org/about-us naleznete informace o této službě v různých divizích Církve adventistů sedmého dne. Těší nás, že můžeme jsme součástí velké Boží rodiny.

Číst dál...

Pravidelně každou sobotu se náš sbor schází ráno v 9 hodin ke studiu Bible a potom ke společné bohoslužbě a odpolednímu programu. Ani v sobotu 24. ledna 2015 tomu nebylo jinak. Přesto tato bohoslužba byla něčím výjimečná. Protože byli mezi námi jako hosté neslyšící, byla celá bohoslužba tlumočena do znakového jazyka. Tak mohli všichni zúčastnění lépe rozumět mluvenému slovu, písním i příběhu pro děti.

Číst dál...

Sbor církve adventistů v Praze 10 Strašnicích, Vilové ulici 26, pořádal v sobotu 29.11. na “Duchovní den nejen pro neslyšící”. Bohoslužba začínala v 9.30 hodin. Pro děti byl připraven program v dětské školce. Kázal z Božího slova bude předseda Českého sdružení církve Pavel Zvolánek. Odpolední program začínal ve 13.30 hodin. Veškerý program byl překládán do znakového jazyka pro neslyšící. Byl to příjemný čas.

 

Číst dál...