Celosvětová církev adventistů sedmého dne prožívá některé soboty v průběhu roku nejenom jako připomínku stvoření a vysvobození z hříchu, nejenom jako příležitosti k intenzivnímu setkání s Bohem, jeho Slovem a společenstvím věřících spojených v jediném Duchu, ale zároveň také jako speciální dny připomínající mimořádně důležitá témata, jakými jsou např. náboženská svoboda, křesťanský domov, vzdělávání nebo zdraví.

Číst dál...

je určeno především pro diakony, evangelisty a zájemce ze sborů církve adventistů, kterým leží na srdci to, aby Ježíše dnes nenásledovaly zástupy zcela jiných následovníků než před dvěma tisíci let, kdy za ním směřovali z velké části právě i lidé nemocní, postižení, sociálně znevýhodnění nebo vyloučení na okraj společnosti. Dnes je přítomnost takových lidí v církvi spíše vzácná, ačkoliv Hospodinovo milosrdenství vůči nim se rozhodně nezmenšilo a křesťané jsou povoláni být nositeli tohoto poselství.

Číst dál...

Známý americký herec a režisér Mel Gibson natočil se svými spolupracovníky nový výpravný film “Hacksaw Ridge” (Pilový hřeben) zobrazující příběh Desmonda T. Dosse (1919-2006), adventisty sedmého dne, který se za druhé světové války přihlásil do americké armády s tím, že odmítá používat zbraně k zabíjení lidí. Byl proto nakonec zařazen k frontovým zdravotníkům, kde beze zbraně a se zcela mimořádnou odvahou zachránil mnoho lidských životů. Po válce byl za to jako první odpůrce zbraní v historii americké armády oceněn Kongresem USA Medailí cti, nejvyšším vyznamenáním za vojenskou chrabrost. Film má mít světovou premiéru 4. listopadu.

Číst dál...

NESLYŠÍCÍ ADVENTISTÉ – Adventistická služba pro neslyšící, sluchově postižené a hluchoslepé funguje již mnoha zemích po celém světě. Na webových stránkách adventistdeaf.org/about-us naleznete informace o této službě v různých divizích Církve adventistů sedmého dne. Těší nás, že můžeme jsme součástí velké Boží rodiny.

Číst dál...

Pravidelně každou sobotu se náš sbor schází ráno v 9 hodin ke studiu Bible a potom ke společné bohoslužbě a odpolednímu programu. Ani v sobotu 24. ledna 2015 tomu nebylo jinak. Přesto tato bohoslužba byla něčím výjimečná. Protože byli mezi námi jako hosté neslyšící, byla celá bohoslužba tlumočena do znakového jazyka. Tak mohli všichni zúčastnění lépe rozumět mluvenému slovu, písním i příběhu pro děti.

Číst dál...

Sbor církve adventistů v Praze 10 Strašnicích, Vilové ulici 26, pořádal v sobotu 29.11. na “Duchovní den nejen pro neslyšící”. Bohoslužba začínala v 9.30 hodin. Pro děti byl připraven program v dětské školce. Kázal z Božího slova bude předseda Českého sdružení církve Pavel Zvolánek. Odpolední program začínal ve 13.30 hodin. Veškerý program byl překládán do znakového jazyka pro neslyšící. Byl to příjemný čas.

 

Číst dál...