Péče není samozřejmost

I ti, kdo pečují, si zaslouží péči. Celosvětový Den Adventistické služby lidem se speciálními potřebami připadá v letošním roce na sobotu 28. dubna. Rádi bychom tentokrát připomněli nejenom to, že mezi námi a kolem nás žijí lidé s různými druhy postižení a znevýhodnění, ke kterým bychom měli hledat cesty a otevírat jim také dveře našich společenství, ale že řada z nás a našich bližních o takto potřebné lidi (nejčastěji své rodinné příslušníky – děti, dospělé nebo seniory) osobně pečuje, a to není samozřejmá a leckdy také vůbec snadná služba. Vyjma profesionálních pečovatelů je to služba poskytovaná obvykle bez nároků na jakoukoliv odměnu (často není příliš oceněna ani morálně), mnohdy bez dostatečné podpory (odborné nebo alespoň prostě lidské), a nezřídka vyžaduje nemalé osobní oběti (nevyčíslitelné množství času, energie, omezená možnost zaměstnání a s tím i omezení sociálních kontaktů a pokles ekonomického standardu rodiny atd.). Na nedostatek podpory a ocenění této péče ze strany většinové společnosti jsme si možná už zvykli, jako křesťanská církev bychom ale neměli k pečujícím lidem a jejich situaci zůstávat lhostejní. Vždyť jsme ke vzájemnému povzbuzování, podpírání se a pomoci nejednou přímo vyzýváni i v Bibli (např. Ř 12,8; Ga 5,2; 1Te 4,11; Ef 4,16).

I náročná pečovatelská služba může samozřejmě přinášet také samotným pečujícím lidem radost a pozitivně ovlivňovat jejich systém životních hodnot. Bývá to mnohdy také silná životní zkušenost a příležitost posilující víru – může ale také člověka vyčerpat a ohrozit jeho životní stabilitu, jestliže je ponechán v této službě sám a bez pomoci. Nezapomínejme proto na pečující ve svém okolí a pokusme se jim nabídnout svoji podporu. Vždyť i my sami se můžeme v této roli ocitnout anebo budeme přinejmenším možná jednou potřebovat takovouto péči od někoho druhého.

V souvislosti s tématem pečujících osob jsme k letošnímu Dni služby lidem se speciálními potřebami připravili ve spolupráci s HopeTV.cz krátký videodokument zachycující příběhy a potřeby lidí pečující o své rodinné příslušníky se speciálními potřebami. Video je dostupné na youtube kanálu televize HopeTV.