Zveme vás na seminář o životě lidí s tělesným postižením

Oddělení diakonie a sociální služby Českého sdružení Církve adventistů ve spolupráci s Adventistickou službou lidem se speciálními potřebami váz zvou na seminář pro diakony a zájemce o službu lidem se speciálními potřebami k tématu života lidí s tělesným handicapem (nejenom těch na vozíku...). Seminář povedou zkušení lektoři: PhDr. Josef Slowík, Ph.D. (speciální pedagog a VŠ učitel), Vítězslav Vurst, BTh. (nemocniční kaplan, duchovní a humanitární pracovník), Daniel Hottmar (pastorační pracovník, sám žijící na vozíku) a Mgr. Daniel Hrdinka, BTh (sociální pracovník a duchovní).
Záměrem setkání bude učit se správně přistupovat k lidem s tělesným postižením, lépe porozumět situaci lidí na vozíku nebo jinak pohybově omezeným, dozvědět se o možnostech praktické asistence i pastorační podpory pro lidi s tělesným postižením ze strany jednotlivců i církevního společenství a také setkat se, sdílet se, poradit se, učit se a také se modlit za naši službu...
Seminář se koná v neděli 28. ledna 2018 od 9:30 do 15:00 hodin ve sboru CASD Praha Sedlec (Roztocká 5, Praha 6 – Sedlec / metro A – Dejvická a dále autobus 107 nebo 147 do zast. Roztocká / prostory jsou plně bezbariérové). Pro přihlášené účastníky je seminář zdarma (navíc je zajištěno i polední občerstvení). Prosíme o včasné přihlášení nejpozději do 20. ledna 2018 (telefonicky na 776 085 654 nebo e-mailem na ).
Těšíme se na setkání s vámi!