Larry Evans o službě lidem se speciálními potřebami

Pozdrav Larryho Evanse - asistenta předsedy generální konference Církve adventistů sedmého dne pro službu lidem se speciálními potřebami - pro setkání neslyšících v Rio de Janeiro v letošním roce můžete shlédnout na youtube (https://youtu.be/dt0Rsl1eAI4).