Speciální seminář pro tlumočníky znakového jazyka

V neděli 15. 10. 2017 se uskutečnil v Praze kurz pro zájemce o tlumočení znakového jazyka neslyšících v rámci církve. Tématem celého kurzu byla teorie a praxe tlumočení bohoslužeb pro neslyšící účastníky a umělecké tlumočení hudby a písní. Účastníci načerpali nejenom teoretické poznaky o této specifické oblasti tlumočení, ale prakticky si také řadu věcí vyzkoušeli. Kurz připravila Komora tlumočníků znakového jazyka ve spolupráci s Adventistickou službou neslyšícím.