Setkání v Lisabonu

Na začátku září proběhla v portugalském Lisabonu hned dvě důležitá setkání. Nejprve se zde ve dnech 1. – 3. 9. 2017 konal druhý ročník adventistického tréninkového kurzu pro tlumočníky znakového jazyka. Celý program připravil a vedl Corrado Cozzi, vedoucí oddělení komunikace a koordiátor služby neslyšícím v Inter-evropské divizi Církve adventistů (EUD), ve spolupráci s Claudií Diáz, která je koordiátorkou služby neslyšícím adventistům v Portugalsku. Hostem byl také Larry Evans z USA, vedoucí celosvětové Advenstické služby lidem se speciálními potřebami při Generální konferenci (Special Needs Ministry), a Taida Rivero, koordinátorka službu pro neslyšící ve Španělsku a v EUD. Zástupcem Česko-Slovenské unie církve adventistů byla současná koordinátorka služby neslyšícím Jitka Morávková. Na programu byla řada přednášek k tématům tlumočnické profese a služby (např. příprava na tlumočení, relaxace, psychologické aspekty tlumočení atd.) a inspirativní workshopy. Účastníci prožili také společnou sobotní bohoslužbu. Setkání přineslo i mnoho dalších nápadů, motivaci a inspiraci pro službu nejenom neslyšícím, za které jsme Bohu vděčni.

Bezprostředně poté navazovalo ve dnech 3. – 6. 9. 2017 první poradní setkání Adventistické služby lidem se speciálními potřebami v rámci EUD, kterého se zúčastnili zástupci sedmi z celkových deseti unií sdružených v této divizi (Česko-Slovenskou unii zastupoval garant této služby Josef Slowík). Cílem setkání bylo nejenom vzájemné sdílení zkušeností a inspirací, ale také vymezení strategie pro další rozvoj této nově se profilující služby zaměřené na podporu lidí se znevýhodněním v církvi i v jejím okolí.