Workshop pro mládež

Ve středu 9. 8. 2017 jsme realizovali workshop pro účastníky týdenního setkání mládeže VOKOUN zaměřeného na možnosti služby v církvi i mimo ni. Workshopu nazvaného "Lidé se speciálními potřebami mezi námi a kolem nás" se zúčastnilo cca 15 mladých lidí a jednotlivými částmi je provázeli Josef Slowík, Jitka Morávková a Daniel Hottmar. Obsah byl zaměřen na představení Adventistické služby lidem se speciálními potřebami a možností, jak se do ní zapojit, dále pak na specifické oblasti života lidí s pohybovým postižením a služby neslyšícím. Součástí byly také praktické ukázky – včetně mikrokurzu českého znakového jazyka.

Atmosféru workshopu můžete zachytit také v krátkém přehledovém videu...