Setkání ke službě lidem se speciálními potřebami

je určeno především pro diakony, evangelisty a zájemce ze sborů církve adventistů, kterým leží na srdci to, aby Ježíše dnes nenásledovaly zástupy zcela jiných následovníků než před dvěma tisíci let, kdy za ním směřovali z velké části právě i lidé nemocní, postižení, sociálně znevýhodnění nebo vyloučení na okraj společnosti. Dnes je přítomnost takových lidí v církvi spíše vzácná, ačkoliv Hospodinovo milosrdenství vůči nim se rozhodně nezmenšilo a křesťané jsou povoláni být nositeli tohoto poselství.

Tato setkání konaná po jednotlivých krajích Čech

  • nabízí základní seznámení se službou lidem se speciálními potřebami,
  • představuje zajímavé a inspirativní aktivity v současnosti již realizované pro lidi s postižením ve Českém sdružení CASD i v celé Česko-slovenské unii,
  • informuje o záměrech a možnostech rozšiřování této služby do dalších sborů,
  • umožňuje sdílet zkušenosti ze služby znevýhodněným lidem.

Setkání v ČSS už skončila, a nyní se připravuje setkání pro MSS, na Moravě v Kroměříži, a to v dubnu 2017. Budeme Váš informovat a těšit se na Vás.

Kontaktovat v případě zájmu můžete:

  • Daniela Hrdinku – vedoucí ()
  • Josefa Slowíka ( )
  • Oldřicha Svobodu ()
  • Daniela Hottmara – tělesně postižení ()
  • Jitku Morávkovou – sluchově postižení ()