Ježíš pro neslyšící, neslyšící pro Ježíše

Pravidelně každou sobotu se náš sbor schází ráno v 9 hodin ke studiu Bible a potom ke společné bohoslužbě a odpolednímu programu. Ani v sobotu 24. ledna 2015 tomu nebylo jinak. Přesto tato bohoslužba byla něčím výjimečná. Protože byli mezi námi jako hosté neslyšící, byla celá bohoslužba tlumočena do znakového jazyka. Tak mohli všichni zúčastnění lépe rozumět mluvenému slovu, písním i příběhu pro děti.

Odpoledne po společném obědě jsme se zúčastnili prezentace projektu pro neslyšící a malého úvod do „Světa ticha“. Povídali jsme si hlavně o tom, jaká úskalí prožívají neslyšící křesťané a jak i k nim může Bůh svým slovem promlouvat a také jsme si mohli vyzkoušet, že můžeme spolu komunikovat i bez mluvených slov.

Byla to sobota plná nových setkání a prožívání Boží blízkosti. Děkujeme manželům Morávkovým, sestře Leoně Srokové, Karle Škutové i ostatním bratrům a sestrám za jejich podíl na celém programu. Děkujeme Bohu za jeho lásku a péči.