Naše další aktivity

Tlumočené bohoslužby

Mnoho věřících lidí nemá žádný kontakt se světem neslyšících a netuší, jak vlastně taková bohoslužba pro slyšící i neslyšící vypadá. Přitom může proběhnout i ve vašem sboru, pokud budete mít zájem přinést evangelium i těm, kteří jej nemohou slyšet. Rádi bychom vám tuto možnost představili.

Celý den je s námi přítomen tlumočník do znakového jazyka. Někdy míváme i dopolední vstup – např. příběh pro děti, který souvisí s tématem. Spolupráce se sbory a s kazateli je vždy velmi příjemná. Kázání dostaneme v tištěné podobě, což nám velmi pomáhá. V odpoledních částí sobotních bohoslužeb vyprávíme o světě ticha, o neslyšících, jejich jazyku a komunikaci s nimi. Vnímáme, že je potřeba sdílet se, společně rozvíjet misii a evangelizaci i mezi lidmí s postižením a znevýhodněním – a nejen mezi nimi. Jsou to vždy příjemně prožité soboty. V některých sborech máme tlumočenou bohoslužbu už opakovaně a pravidelně – např. v Jeseníku. Jsme za to velmi vděčni.

Na našich bohoslužbách jsou vítáni všichni lidé jakéhokoliv věku, kteří mají zájem o druhé a touží se více dozvědět o Bohu i o světě ticha. Proto hledáme ochotné lidi, kteří by se chtěli do této aktivity zapojit a pomáhat nám. Na takovou bohoslužbu můžete pozvat i sluchově postižené, pokud nějaké znáte. Těšíme se na Vás.

Pokud máte zájem o tlumočenou bohoslužbu i ve vašem sboru, neváhejte a nebojte se prosím ozvat Jitce Morávkové (neslyšící).

 

Studium Bible i pro neslyšící

Kdo ještě o našem studiu Bible (tzv. „sobotní škole“) neslyšel a neví, na stránkách sobotniskola.casd.cz nalezne všechny informace (co je to sobotní škola, jak funguje, kdy a proč vznikla a co je jejím smyslem). Každý týden najdete na stránkách sobotní školy také aktuální materiály ke studiu Bible včetně videa opatřeného titulky pro neslyšící.

Sobotní škola je dlouholetou celosvětovou aktivitou Církve adventistů sedmého dne, která dává příležitost k tomu, aby milióny lidí všech věkových kategorií mohli v křesťanském společenství každé sobotní dopoledne být spolu a učit se o Ježíši Kristu, studovat Bibli, a lépe poznávat jeden druhého i svět, ve kterém žijí. V současnosti se odhaduje, že se každý týden do skupin sobotní školy zapojuje na celém světě více než 14 miliónů lidí.