Neslyšící a nedoslýchaví

Adventistická služba pro neslyšící (ASN) je společná aktivita Církve adventistů sedmého dne v Česku a na Slovensku. Cílovou skupinou Adventistické služby neslyšícím jsou lidé jakkoliv sluchově postižení. Záležíí nám na neslyšících, nedoslýchavých, ohluchlých i na lidech s kochleárními implantáty ve všech věkových skupinách. Snažíme se vycházet vstříc jejich rozmanitým komunikačním potřebám – tedy zajišťovat např. tlumočení do znakového jazyka, zápis a přepis mluveného slova, titulky v českém jazyku apod. Vrozeně Neslyšící přijmáme jako příslušníky jazykově kulturní menšiny, jejichž mateřským jazykem je český znakový jazyk. V naší církvi dosud nebyla zajištěna systematická podpora pro takové lidi, to se ale mění. Snažíme se být vstřícní ke všem lidem s jakýmkoliv postižením sluchu – stejně jako k lidem s jinými druhy handicapu.

Chceme být otevřenou církví a učíme se rozumět potřebám všem lidem okolo nás. Uvědomujeme si, že evangelium (dobrá zpráva) je určena všem lidem bez rozdílů a toužíme je sdílet i s různě postiženými lidmi.

 

Naše vize

Chceme představit a zprostředkovat evangelium i lidem s jakýmkoliv postižením sluchu.

Chceme seznámit všechny slyšící členy církve s potřebami sluchově postižených a s možnostmi jejich naplňování.

Chceme motivovat zájemce pro tuto službu, aby mohli být užiteční jako:

- tlumočníci (do českého znakového jazyka/znakované češtiny);

- zapisovatelé / přepisovatelé mluveného českého jazyka;

- tvůrci titulků v českém jazyce;

- dárci a sponzoři projektů zaměřených na službu neslyšícím.

Chceme zajistit pravidelné tlumočení na bohoslužbách a akcích pro neslyšící (tlumočení mluveného slova, zpěvu a hudby).

Chceme připravovat potřebné materiály pro osoby s postižením sluchu.

Budeme vděčni za každý váš dotaz, nápad nebo podporu. Můžete se obrátit na Jana Libotovského, Oldřicha Svobodu nebo Jitku Morávkovou v našich kontaktech.