Lidé s postižením sluchu

Adventistická služba pro neslyšící (ASN)

je společná aktivita Církve adventistů sedmého dne v Česku a na Slovensku. Cílovou skupinou Adventistické služby neslyšícím jsou lidé jakkoliv sluchově postižení. Záleží nám na neslyšících, nedoslýchavých, ohluchlých i na lidech s kochleárními implantáty ve všech věkových skupinách. Snažíme se vycházet vstříc jejich rozmanitým komunikačním potřebám – tedy zajišťovat např. tlumočení do znakového jazyka, zápis a přepis mluveného slova, titulky v českém jazyku apod. Vrozeně Neslyšící přijmáme jako příslušníky jazykově kulturní menšiny, jejichž mateřským jazykem je český znakový jazyk. V naší církvi dosud nebyla zajištěna systematická podpora pro takové lidi, to se ale mění. Snažíme se být vstřícní ke všem lidem s jakýmkoliv postižením sluchu – stejně jako k lidem s jinými druhy handicapu.

Chceme být otevřenou církví a učíme se rozumět potřebám všech lidí okolo nás. Uvědomujeme si, že evangelium jako dobrá zpráva je určeno všem lidem bez rozdílu a toužíme jej proto sdílet i s různě znevýhodněnými lidmi.

 

Naše vize

Adventistická služba neslyšícím chce představit a zprostředkovat evangelium i lidem s jakýmkoliv postižením sluchu.

Chceme seznámit všechny slyšící členy církve s potřebami sluchově postižených a s možnostmi jejich naplňování.

Chceme motivovat k zájmu o tuto službu a získávat dobrovolníky a spolupracovníky, kteří mohou být užiteční jako:

  • tlumočníci (do českého znakového jazyka/znakované češtiny);
  • zapisovatelé / přepisovatelé mluveného českého jazyka;
  • tvůrci titulků v českém jazyce;
  • dárci a sponzoři projektů zaměřených na službu neslyšícím.

Chceme zajistit pravidelné tlumočení na bohoslužbách a akcích pro neslyšící (tlumočení mluveného slova i zpěvu a hudby).

Chceme připravovat materiály srozumitelné a přístupné pro osoby s postižením sluchu.

Budeme vděčni za každý váš dotaz, nápad nebo podporu. Můžete se obrátit na Jitku Morávkovou, Jana Libotovského, Oldřicha Svobodu – anebo na kohokoliv dalšího v našich kontaktech.